Zielony marketing

Zielony marketing, z ang. green marketing jest jednym z trendów nowoczesnego marketingu. 

Miej świadomość

Komunikuj

Działaj

świadomość

Miej świadomość!

Zielony marketing wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju – koncepcji, która umożliwia zaspokojenie obecnych potrzeb społeczeństwa, nie zagrażając możliwości zaspokojenia potrzeb również przyszłych pokoleń. Jej realizacja powinna przebiegać we wszystkich obszarach gospodarki. 

Zgodnie z tą koncepcją źródła sukcesu leżą nie tylko w osiąganych zyskach, ale także w długofalowym, zrównoważonym rozwoju. W wyniku rosnącej popularności tej koncepcji biznes staje przed koniecznością zmian strategii działania, w tym strategii marketingowego oddziaływania na rynek. 

KOMUNIKACJA

Komunikuj

Koncepcja zielonego marketingu – marketingu zrównoważonego jest ściśle związana z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Zielony marketing polega na propagowaniu postaw ekologicznych w działalności firmy, promowaniu marki lub  produktów. 

To w praktyce:

  • innowacyjna strategia Twojej firmy,
  • świadome działanie,
  • połączenie pracy z koncepcją zrównoważonego rozwoju,
  • nowe spojrzenie na kreowanie, dostarczanie i komunikowanie wartości dla klientów oraz społeczeństwa.

DZIAŁANIE

Działaj

Zielony marketing nie powinien pozostawać jedynie deklaracją. Świadomość ekologiczna klientów rozwija się, a wraz z nią rosną oczekiwania wobec autentyczności działań biznesu w zakresie ekologii, poszanowania środowiska naturalnego i powstrzymania zjawisk szkodliwych dla klimatu. 

My proponujemy Twojej firmie w związku z tym realne narzędzie i działanie.